Szukaj
Logopack East

VERICODER – pierwszy zintegrowany weryfikator kodów kreskowych

Sprzedawcy detaliczni, producenci oraz dystrybutorzy wymagają czytelności kodów kreskowych na każdym etapie łańcucha dostaw. Weryfikacja jest niezbędnym elementem kontroli jakości, gwarantującym tę czytelność.

Ręczna kontrola vs automatyczna weryfikacja

Przed wprowadzeniem na rynek urządzenia Vericoder firmy Logopak, najpowszechniejszą metodą sprawdzania jakości kodówkreskowych na etykietach była kontrola ręczna. Działy kontroli jakości najczęściej wykorzystywały do tego ręczne weryfikatory, jak Axicon serii 7000, testując jakość kodów na etykietach w jednostajnych odstępach czasu. Metoda ta poza byciem czasochłonną, sprawdza próbki wyłącznie w sposób wyrywkowy. W najgorszym przypadku, błędne wydruki pojawią się pomiędzy sprawdzonymi próbkami, co skutkować będzie godzinami błędnie umieszczanych kodów i w konsekwencji wymagać będzie ich korekty. Jeśli niewłaściwy kod kreskowy nie zostanie wyłapany przez dział kontroli jakości, istnieje ryzyko nałożenia kary finansowej przez sprzedawcę detalicznego.

Każda etykieta automatycznie sprawdzana podczas aplikacji

Dzięki urządzeniu Vericoder firmy Logopak, weryfikacja kodów może być przeprowadzona w sposób automatyczny, zgodnie ze standardami ISO lub ANSI, bez konieczności kalibracji, zapewniania kontrolowanych warunków oświetleniowych, ani ręcznej ingerencji w proces. Vericoder zastępuje przyrządy naukowe jednym urządzeniem o standardzie przemysłowym, wykorzystującym technologię licencjonowaną od ekspertów w dziedzinie weryfikacji – Axicon. Vericoder wykonuje typowo 25 skanów każdego kodu – o 15 więcej niż minimalna ilość zdefiniowana przez standardy. 25 skanów wykorzystywanych jest do sporządzenia rzetelnej oceny jakości całego kodu kreskowego.

Panel sterowania Vericodera pokazujący aktualną średnią ocenę w standardzie ANSI, wykorzystywaną przez większość dystrybutorów, oraz średnią wartość w standardzie ISO, stanowiącą alternatywną ocenę o wyższej dokładności. Poniżej wyświetlone są średnie wartości dobowe, oraz wykres ocen jakości ostatnich 15 etykiet.

Vericoder zapewnia pełną ocenę cech kodów kreskowych zdefiniowanych w normie ISO/IEC 15426-1. Skaner odczytuje czarno-białe paski i ocenia takie cechy jak kontrast druku wzorcowego / rzeczywistego, poziom odbicia pól jasnych i ciemnych, odchylenia podziału pól i ich powiększeń, sumę kontrolną i odchylenia metryczne. Dzięki pomierzonym cechom kalkulowana jest ocena jakości, a także generowane są dane diagnostyczne służące do działań naprawczych, jeśli kod kreskowy nie spełnia wymaganego minimum. Dane wynikowe Vericodera wyświetlane są na dotykowym panelu sterowania. Po dokonaniu oceny, wynikowa wartość w standardzie ISO i ANSI wyświetlana jest obok liczby etykiet wyprodukowanych w danej partii. Ocena ostatniej etykiety dodawana jest do dynamicznego wykresu, obrazującego wartości ISO 15 ostatnich kodów kreskowych. Dodatkowo, na wyświetlaczu umieszczona jest tabela ze średnimi wartościami ocen w standardzie ISO oraz liczbą wyprodukowanych etykiet w ciągu ostatnich 7 dni. Vericoder jest w pełni zintegrowaną częścią systemu etykietującego, wobec czego maszyna etykietująca może zostać skonfigurowana, aby generowała alarm audio-wizualny lub bezpośrednio do sterownika PLC linii produkcyjnej, po przekroczeniu minimalnego progu jakości drukowanych kodów. Możliwość zapewnienia 100% jakości drukowanych kodów na każdym etapie łańcucha dostaw rozwiązuje wrażliwe kwestie logistyczne, oraz oferuje znaczną przewagę nad ręcznymi kontrolami. Ponadto, weryfikacji podlega każda drukowana etykieta, wobec czego producenci mogą uniknąć ryzyka ponoszenia znacznych kar finansowych od sprzedawców.

VERICODER – pierwszy zintegrowany weryfikator kodów kreskowych
Kontakt