Szukaj

Mleczarstwo
ZAKOŃCZENIE PROCESU PRODUKCJI KONTROLĄ PRODUKTU

Mleko można przetwarzać na wiele różnych produktów. Dwie główne kategorie to sery i produkty bezserowe, takie jak lody, masło i produkty pro-biotyczne, takie jak jogurt. Produkty te mają zazwyczaj krótszy okres przydatności do spożycia, wyższe koszty transportu (ze względu na konieczność utrzymania łańcucha chłodniczego) oraz składniki, które muszą być pozyskiwane z innych lokalizacji.

Kontrola surowców i składników jest konieczna, ale aby uniknąć reklamacji klientów lub masowych wycofań, należy poddać kontroli końcowe produkty mleczarskie pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń lub braków w jakości produktów.

Umieszczając system kontroli na końcu każdej linii produkcyjnej, producenci wyrobów mleczarskich są w stanie zagwarantować, że produkt końcowy będzie bezpieczny i gotowy do wysyłki. Kiedy system kontroli wykorzystuje technologię X-ray, możliwe jest również wykrycie wad jakościowych, takich jak niski poziom napełnienia.

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ W PRODUKTACH MLECZARSKICH

Produkty mleczne są często pakowane w folię aluminiową w celu przedłużenia ich trwałości. Stosowanie opakowań aluminiowych może uniemożliwić pracę detektorów metali, które nie są w stanie wykryć również obiektów niemetalowych. Ponadto wiele produktów mlecznych, takich jak masło i ser, może mieć zmienny poziom wilgotności i soli, co powoduje, że wykrywanie metali w żywności jest mniej skuteczne.

Zanieczyszczenia, które mogą dostać się do produktów mlecznych, najprawdopodobniej nie są metalami. Na przykład badanie dotyczące odzysku produktów mleczarskich pokazuje, że najczęściej zgłaszane zagrożenia były spowodowane różnymi ciałami obcymi (42,4%), ale nie metalem (6,2%)”.

Kontakt