Szukaj

Vericoder

Weryfikator kodów kreskowych Vericoder

Pierwszy zintegrowany weryfikator kodów z certyfikatem GS1, zgodny ze standardem ISO/IEC 15426-1.
Doskonale czytelne kody kreskowe i bezbłędne procesy

Pierwszy raz w historii zintegrowana kontrola jakości

„Nieczytelny kod kreskowy” – ten komunikat o błędzie jest koszmarem dla każdego pracownika produkcji i logistyki, może doprowadzić do zatrzymania całego systemu lub, w najgorszym przypadku, spowodować wysokie koszty, a nawet kary pieniężne. Innowacyjny Vericoder zapewnia w pełni automatyczną weryfikację kodów kreskowych na linii zgodnie z normami ISO/IEC, zapewniając najwyższą jakość i 100% czytelności kodów kreskowych.

Maksymalna niezawodność, automatyczna kontrola jakości

Dzięki urządzeniu Vericoder firmy Logopak, weryfikacja kodów może być przeprowadzona w sposób automatyczny, zgodnie ze standardami ISO lub ANSI, bez konieczności kalibracji, zapewniania kontrolowanych warunków oświetleniowych, ani ręcznej ingerencji w proces. Vericoder zastępuje przyrządy naukowe jednym urządzeniem o standardzie przemysłowym, wykorzystującym technologię licencjonowaną od ekspertów w dziedzinie weryfikacji – Axicon. Vericoder wykonuje typowo 25 skanów każdego kodu – o 15 więcej niż minimalna ilość zdefiniowana przez standardy. 25 skanów wykorzystywanych jest do sporządzenia rzetelnej oceny jakości całego kodu kreskowego.

Jakość kontrolowana

Skaner odczytuje czarno-białe paski i ocenia takie cechy jak kontrast druku wzorcowego / rzeczywistego, poziom odbicia pól jasnych i ciemnych, odchylenia podziału pól i ich powiększeń, sumę kontrolną i odchylenia metryczne. Dzięki pomierzonym cechom kalkulowana jest ocena jakości, a także generowane są dane diagnostyczne służące do działań naprawczych, jeśli kod kreskowy nie spełnia wymaganego minimum.

Dane wynikowe Vericodera wyświetlane są na dotykowym panelu sterowania. Po dokonaniu oceny, wynikowa wartość w standardzie ISO i ANSI wyświetlana jest obok liczby etykiet wyprodukowanych w danej partii. Ocena ostatniej etykiety dodawana jest do dynamicznego wykresu, obrazującego wartości ISO 15 ostatnich kodów kreskowych. Dodatkowo, na wyświetlaczu umieszczona jest tabela ze średnimi wartościami ocen w standardzie ISO oraz liczbą wyprodukowanych etykiet w ciągu ostatnich 7 dni.

Optyczna ocena czytelności

Vericoder jest w pełni zintegrowaną częścią systemu etykietującego, wobec czego maszyna etykietująca może zostać skonfigurowana, aby generowała alarm audio-wizualny lub bezpośrednio do sterownika PLC linii produkcyjnej, po przekroczeniu minimalnego progu jakości drukowanych kodów.

Kontakt