Szukaj

Rozwiązania dla branży chemicznej

Przemysł chemiczny

Logopak dostarcza wysokiej jakości systemy etykietowania, które gwarantują zgodne z GHS, dwukolorowe oznakowanie towarów niebezpiecznych w przemyśle chemicznym. Nasze maszyny zapewniają precyzyjne drukowanie wszystkich wymaganych prawem symboli zagrożeń na różnych typach opakowań.

Charakterystyka:

  • Najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i precyzji
  • Ustawowe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
  • Napełnianie i transport substancji niebezpiecznych.

Wyzwania:

  • Dyrektywa WE nr 1272/2008 regulująca oznakowanie substancji niebezpiecznych.
  • Znakomita jakość druku wielokolorowych symboli GHS.
  • Duże i mocno przylepne etykiety.


Nasze rozwiązania:
Nasze rozwiązania:

Przykładowe aplikacje:

Znakowanie towarów niebezpiecznych

  • Symbole zagrożeń zgodne z GHS
  • Etykiety do DIN A5
  • Nadaje się do wszystkich zastosowań, np. opakowania, pojemniki, beczki.
Kontakt